SIHHİ TESİSAT konusunda deneyimli personeliyle hizmet veren AKKAYA MÜHENDİSLİK ;siz değerli müşterilerimize kaliteli hizmet prensibiyle uygulamalar yapmaktadır.

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını içerir.   

Çağdaş dünyamızda insanların sağlıklı, güvenli, konforlu ve ekonomik bir şekilde yaşaması ve çağdaş yapılara sahip olmasında hiç şüphesiz ki tesisat mühendisliğinin önemi büyüktür. Her gün kendini yenileyen ve geliştiren önemli bir uzmanlık alanıdır.Yapının sıhhi tesisat projelerinin ön hazırlığında, mimari projeler üzerinde mimarlar ile birlikte boru geçiş yerleri ve cihaz yerleşimi konularında çalışmalar yapılmalıdır.

PİS SU TESİSATI

Yapılarda çeşitli su kullanma yerlerindeki artık pis ve kirli suları şehir kanalizasyonuna, bulunmayan bölgelerde süzme veya çürütme çukurlarına ileten boru sistemine bina Pis Su Tesisatı denir. Hıfzısıhha kanununun 245. maddesine göre şehir kanalizasyonu bulunan yerlerde pis suyun kanalizasyona bağlanması zorunludur. Çatılar, balkon avlu gibi yüzeylere düşen yağış sularını toplayıp yağış kanalına, yağış kanalı olmayan yerlerde de uygun bir alana akıtan sistemlerde pissu tesisatının bir kısmını oluştururlar.

İyi yapılmış pis su tesisatının özellikleri

1. Pis ve kirli suları en çabuk ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde bina dışına taşımalıdır.

2. Koku gaz ve böceklerin pissu borulardan binaya geçmesi önlenmelidir.

3. Boruları hava, gaz ve suyu sızdırmamalıdır.

4. Boruları dayanıklı olup çabuk kırılmamalı, yapının esnemesinden ve oturmasından zarar görmeyecek şekilde döşenmelidir.

Modern bir sıhhi tesisat sisteminin oluşması için aşağıdakiler sıralanabilir;

• Yapı sakinlerine güvenilir bir temiz su sağlanması ve bu suya her hangi bir sıvının karışmasının önlenmesi,

• Aygıt sayısı, sağlanan suyun miktar ve basınç yönünden uygun bir sistem kurulması,

• Gerekli hallerde suyun depolanması,

• Pis su drenaj sisteminin tıkanma ve kirlenmelerden, katı madde birikimlerinden uygun bir bakımla korunmasının sağlanması,

• Kabul edilebilir bir tesisat ömrü için uygun boru ve donatım malzemelerinin seçilmesi,

• Temiz su ve pis su sistemlerinde uygun ayırma, yalıtım ve havalandırmanın sağlanması…