Endüstriyel Doğalgaz Nedir?

Doğalgazın kaynağından alınarak en son kullanılacağı ortama taşınmasına kadar geçen aşamalarda kullanılan birleştirme parçası, ekipman ve boruların tümüne doğalgaz tesisatı ismi verilir. Endüstriyel Doğalgaz ise, genellikle sanayide kullanılan doğalgaz tesisatı biçimidir. Endüstriyel doğalgaz projesi sanayi içerisinde kullanılan binalar için yapılmaktadır. Endüstriyel doğalgaz tesisatı Dairelere yapılan doğalgaz tesisatı sistemlerinden farklı olarak çok daha büyük çaplıdır.Bu tarz endüstriyel tesislerin doğalgaza dönüşüm yetki belgesi alınarak tesisat işlemleri gerçekleştirilir.

Doğalgaz Her türlü endüstri, sanayi, toplu konut ve konutların ekonomik olduğu sürece vazgeçilmez enerji kaynağıdır. Yakıt olarak diğer yakıtlara göre baca gazı emisyonu açısından en çevreci yakıt türüdür. Kullanım kolaylığı ve ucuz olması bakımından sanayi tesislerinde tercih edilen yakıtların başında gelir.

Sanayi tesislerinin doğalgaz dönüşümü, teknik şartnameler çerçevesinde, gazın teslim noktasında yakıcı cihaz ve ünitelerine kadar boru şebeke ve bu şebekeler dahilinde teknik emniyetin sağlanması, tüm kademelerde gazın akışından yanma noktasına kadar belirlenen teknik esaslar dahilinde olmalıdır. Sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan gaz debisi ve basınç değerleri gaz teslim noktalarına kadar %100 maksimum kapasite artışına uygun olmalıdır.

Kazan daireleri, buhar-kızgın yağ ısı santralleri, pişirme kurutma amaçlı tünel veya kamara tip fırınlar, tekstil amaçlı tesislerde ramöz makinaları, döküm ergitme ocakları, homojenizasyon fırınları, tavlama ocakları, daldırma tip ergitme havuzları, döner tip ısı jeneratörlü kurutucular ve bu ünitelerde yakıcı cihaz olarak kullanılan atmosfarik, üflemeli gaz brulörleri ve gaz bekleri, EX-pro of emniyet sistemleri, teknik şartname açısından irdelenmeli, doğru tercihler yapılmalı ve gerekli adaptasyonlar yerine getirilmelidir. Özellikle kapalı mekanlarda olası gaz kaçaklarına karşı gerekli emniyet tedbirleri özenle alınmalıdır.

Doğalgaz ve endüstriyel doğalgaz tesisatı hassas çalışmalar gerektirir. Çünkü patlama ya da boğulma gibi etkileri ile insan yaşamı için bazı riskleri vardır. Bu tür risklere karşı bir dizi önlemin alınması zorunluluktur.

AKKAYA MÜHENDİSLİK olarak. İnegöl ve Çevresinde , Organiye Sanayi Bölgelerinde Referanslar Bölümünde Belirttiğimiz Gibi Onlarca Fabrika ve İmalathande Endüstüriyel Sanayi ve Doğalgaz Tesisatı Uygulamalarının Başarılı Birşekilde Teslimini Yapmış Bulunmaktayız.