• DOĞALGAZ ABONELİĞİ İÇİN İNGAZ DAN İSTENİLEN EVRAKLAR
 •  
 • Nüfus cüzdanının fotokopisi. (Yönetici veya vekilinin) (T.C Kimlik Numarası olmayanlar ayrıca kimlik numarası belgeleyeceklerdir.)
 • DASK Poliçesi (Deprem Sigortası)
 • Tapunun fotokopisi. (Kendi Adına Değilse Vekaletname)
 • Binada doğalgaza geçmek için %51 ‘lik apartman yönetim kurulu kararı (Noter Tasdikli) (Binaya İlk Defa Doğalgaz Alacak Apartman ve Siteler için Geçerli)
 • Apartman yönetim kurulu kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise kat maliklerinin imzalı dilekçesidir.) (Binaya İlk Defa Doğalgaz Alacak Apartman ve Siteler için Geçerli)
 • Yapı izin belgesi (Yeni Binalar İçin Geçerli ) veya elektrik, su ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığını gösterir belge veya bu belgelerden birinin fotokopisi.
 • Apartman kaşesi (Binaya İlk Defa Doğalgaz Alacak Apartman ve Siteler için Geçerli)
 • Abonelik Bağlantı Bedeli
 •  

 • PROJE ONAYI SONRASI SÖZLEŞME İÇİN İNGAZ IN İSTEDİĞİ EVRAKLAR
 • (İNGAZ DAN DOĞALGAZ SAYACININ ALINABİLMESİ İÇİN )
 •  
 • Tapu Fotokopisi
 • Tapu Kendi Adına Değilse Vekaletname ve Tapu Fotokopisi
 • Deprem Sigortası Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Tapu Kendi Adına Değilse veya Kiracı İse Kira Kontratı

 

 • Daha Detaylı Bilgi İçin Bizleri Araya Bilirsiniz. 0 224 715 15 88
 • İngaz İletişim Numarası : 0 224 715 60 60

 

 • Doğalgaz Acil : 187